החברה פועלת בכל הבנקים מול מנהלי סקטור נדל"ן ומגייסת עבור לקוחותיה את התנאים האופטימליים והמתאימים ביותר לעסקה היזמית. כמו כן, מתמחה החברה בהשגת מימון לפרוייקטים מורכבים, עסקאות קומבינציה, תמ"א 38/1/2/3 והלוואות עסקיות לנכסים מסחריים.
ראשית נבצע ניתוח ראשוני של הפרוייקט וייעוץ ללקוחות בשלבים המוקדמים לפני קבלת ההחלטה על ביצוע הפרוייקט.
לאחר קבלת טיוטה של דו"ח ה-0 וניתוח הפרוייקט מההיבט של ההון העצמי והאשראי הנדרשים, נבצע פנייה לבנקים השונים בשם הלקוח לצורך קבלת אישורם לליווי הפרוייקט.
ננהל מו"מ מתקדם לגבי האשראי הנדרש, תנאיו, הערבויות והתנאים של הגורמים המשלימים בעסקה. כמו כן, נשיג אחוזי מימון גבוהים ככל שניתן תוך מציאת פתרונות מימון להקטנת ההון העצמי הנדרש וזאת תוך קידום כל תהליך סגירת המימון וקידום עסקאות המכר הראשונות לפתיחת חשבון הליווי.