הרצאה

מעבירה הרצאות בתחום ייעוץ משכנתאות והעצמה נשית